Ready steady go....

Dette er for mange en vanskelig øvelse. Den avhenger av at jobben du gjorde under sverdsnu øvelsen var skikkelig. Tevlerne har to stokker å skjære i. Begge stokkene ligger med 7 graders helling hver sin vei tre meter fra hverandre. Tevlerne skal gjøre to kapp i hver stokk. Det ene kappet fra undersiden og det andre fra oversiden av stokken. Kappene skal møtes innen for en merket sone. Dette gjøres på begge stokkene og tiden stanser når siste skive faller i bakken. Det gis poeng utfra tid, vinkler og millimeter avvik på de møtende skårene.  

Eksempelvideo av under/overkapp: https://www.youtube.com/watch?v=_VMfAWZ7GIA