Lassbærer NM regler 2020

Kjører ei løype på ca 60 m. Tømmer skal lastes på. Totalt 19 stokker.
Deltakerne kjører på tid. Evnt. staffepoeng legges til som tidsstraff.
Se vedlegg.